BLUSENDE RASK! KJØP DETTE UTROLIG TEMA NÅ FOR SUKSESSEN TIL DIN VIRKSOMHET!

Personvernerklæring

 1. Introduksjon
  1.1 
  Vi er forpliktet til å ivareta personvernet til besøkende på nettstedet vårt, service
  brukere, enkeltkunder og kundepersonell.
  1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som behandlingsansvarlig mht
  personopplysningene til slike personer; med andre ord, hvor vi bestemmer
  formål og midler for behandlingen av disse personopplysningene.
  1.3 Nettstedet vårt inneholder personvernkontroller som påvirker hvordan vi vil behandle
  dine personlige data. Ved å bruke personvernkontrollene kan du spesifisere om
  du ønsker å motta direkte markedsføringskommunikasjon og begrense
  innsamling, deling og publisering av dine personopplysninger. Du kan få tilgang til
  personvernkontroller via kontoinnstillingene dine.
  1.4 Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. I den grad disse informasjonskapslene ikke er strengt tatt
  nødvendig for å tilby nettstedet og tjenestene våre, vil vi be deg om det
  samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt for første gang.
  1.5 I denne policyen refererer "vi", "oss" og "vår" til burchda.net. For mer informasjon om oss, se avsnitt
  14.
 2. Personopplysningene vi samler inn
  2.1
   I denne seksjon 2 har vi angitt de generelle kategoriene av personopplysninger som
  vi behandler og, i tilfelle av personopplysninger som vi ikke har innhentet direkte
  fra deg, informasjon om kilden og spesifikke kategorier av disse dataene.
  2.2 Vi kan behandle data som gjør det mulig for oss å komme i kontakt med deg ("kontaktdata").
  Kontaktdataene kan inkludere navn, e-postadresse, telefonnummer,
  postadresse og/eller kontoidentifikatorer for sosiale medier. Kilden til
  kontaktdata er deg og/eller din arbeidsgiver. Hvis du logger inn på nettstedet vårt ved hjelp av en
  sosiale medier-konto, vil vi innhente elementer av kontaktdataene fra
  relevant kontoleverandør for sosiale medier.
  2.3 Vi kan behandle nettstedets brukerkontodata ("kontodata"). De
  kontodata kan inkludere kontoidentifikator, navn, e-postadresse,
  bedriftsnavn, kontoopprettelse og endringsdatoer, nettstedinnstillinger og
  markedsføringspreferanser. Hvis du logger inn på nettstedet vårt ved hjelp av et sosialt medium
  konto, vil vi innhente elementer av kontodataene fra den relevante sosiale
  mediekontoleverandør.
  2.4 Vi kan behandle informasjon knyttet til transaksjoner, inkludert kjøp av
  varer og/eller tjenester, som du inngår hos oss og/eller gjennom vår nettside
  ("transaksjonsdata"). Transaksjonsdataene kan inkludere ditt navn, din
  kontaktinformasjon, betalingskortdetaljene dine (eller andre betalingsdetaljer) og
  transaksjonsdetaljer. Kilden til transaksjonsdataene er deg og/eller vår
  leverandør av betalingstjenester.
  2.5 Vi kan behandle informasjon som finnes i eller relatert til enhver kommunikasjon
  som du sender til oss eller som vi sender til deg ("kommunikasjonsdata"). De
  kommunikasjonsdata kan inkludere kommunikasjonsinnhold og metadata
  knyttet til kommunikasjonen. Vår nettside vil generere metadata
  knyttet til kommunikasjon gjort ved hjelp av nettsidens kontaktskjemaer.
  2.6 Vi kan behandle data om din bruk av nettsiden og tjenestene våre ("bruk
  data"). Bruksdataene kan inkludere din IP-adresse, geografiske plassering,
  nettlesertype og versjon, operativsystem, henvisningskilde, besøkslengde,
  sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om
  timing, frekvens og mønster for tjenestebruken din. Kilden til bruken
  data er vårt analytiske sporingssystem.
 3. Formål med behandling og juridisk grunnlag
  3.1
   I denne del 3 har vi angitt formålene vi kan behandle
  personopplysninger og det juridiske grunnlaget for behandlingen.
  3.2 Drift – Vi kan behandle dine personopplysninger for formålet med
  drift av nettstedet vårt, behandling og oppfyllelse av bestillinger, gir våre
  tjenester, levering av varer, generering av fakturaer, regninger og annen betalingsrelatert dokumentasjon og kredittkontroll. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen
  er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt,
  tjenester og virksomhet.
  3.3 Publikasjoner – Vi kan behandle kontodata for publiseringsformål
  slike data på nettstedet vårt og andre steder gjennom våre tjenester i samsvar
  med dine uttrykkelige instruksjoner. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.
  3.4 Relasjoner og kommunikasjon – Vi kan behandle kontaktdata,
  kontodata, transaksjonsdata og/eller kommunikasjonsdata for formålene
  for å administrere relasjonene våre, kommunisere med deg (unntatt
  kommunikasjon med henblikk på direkte markedsføring) via e-post, SMS, post,
  telefon, yte støttetjenester og klagebehandling. Det rettslige grunnlaget
  for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig kommunikasjon med
  våre besøkende på nettstedet, tjenestebrukere, enkeltkunder og kunder
  personell, vedlikehold av relasjoner og forsvarlig administrasjon av
  vår nettside, tjenester og virksomhet.
  3.5 Direkte markedsføring – Vi kan behandle kontaktdata, kontodata og/eller
  transaksjonsdata med det formål å opprette, målrette og sende direkte
  markedskommunikasjon via e-post, SMS, post og ta kontakt pr
  telefon for markedsføringsrelaterte formål. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen
  er samtykke.
  3.6 Forskning og analyse – Vi kan behandle bruksdata og/eller transaksjoner
  data med det formål å undersøke og analysere bruken av nettstedet vårt og
  tjenester, samt å undersøke og analysere andre interaksjoner med våre
  virksomhet. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.
  3.7 Oppbevaring av journal – Vi kan behandle dine personopplysninger med henblikk på
  opprette og vedlikeholde våre databaser, sikkerhetskopier av våre databaser og
  våre forretningsopptegnelser generelt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår
  legitime interesser, nemlig å sikre at vi har tilgang til alle
  informasjon vi trenger for å drive virksomheten vår på en riktig og effektiv måte
  i samsvar med denne policyen.
  3.8 Sikkerhet – Vi kan behandle dine personopplysninger for sikkerhetsformål
  og forebygging av svindel og annen kriminell aktivitet. Rettsgrunnlaget for dette
  behandling er våre legitime interesser, nemlig beskyttelsen av nettstedet vårt,
  tjenester og virksomhet, og beskyttelse av andre.
  3.9 Forsikring og risikostyring – Vi kan behandle dine personopplysninger
  der det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikring
  dekning, håndtering av risiko og/eller innhenting av profesjonelle råd. Det juridiske
  grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig de riktige
  beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.
  3.10 Juridiske krav – Vi kan behandle dine personopplysninger der det er nødvendig for
  etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav, enten det er i retten
  saksgang eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det rettslige grunnlaget
  for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og
  hevdelse av våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.
  3.11 Lovlig overholdelse og vitale interesser – Vi kan også behandle dine personlige
  data der slik behandling er nødvendig for å overholde en lov
  forpliktelse som vi er underlagt eller for å beskytte dine vitale interesser eller
  en annen fysisk persons vitale interesser.
 4. Gi dine personlige data til andre
  4.1
   Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre speditører og fraktpartnere
  i den grad det er rimelig nødvendig for å oppnå eller opprettholde
  effektive vareleveranser.
  4.2 Dine personlige data som lagres i vår nettsidedatabase vil bli lagret på serverne
  av våre hostingtjenesteleverandører.
  4.3 Finansielle transaksjoner knyttet til vår nettside og tjenester kan håndteres av
  våre betalingstjenesteleverandører, PayPal, 2Checkout. Vi deler transaksjonen
  data med våre betalingstjenesteleverandører kun i den grad det er nødvendig for
  formål med å behandle betalingene dine, refundere slike betalinger og handle
  med klager og spørsmål knyttet til slike betalinger og refusjoner. Du kan
  finne informasjon om betalingstjenesteleverandørenes personvernregler og
  praksis på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreementfull https://www.2checkout.com/legal/terms/.
  4.4 I tillegg til de spesifikke utleveringene av personopplysninger som er angitt i denne delen
  5, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for
  overholdelse av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å
  beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person. Vi
  kan også utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for
  etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav, enten det er i retten
  saksgang eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.
 5. Internasjonal overføring av dine personopplysninger
  5.1
   I denne seksjon 5 gir vi informasjon om omstendighetene der
  dine personopplysninger kan bli overført til et tredjeland under Storbritannia og/eller EU
  databeskyttelsesloven.
  5.2 Hostingfasilitetene for nettstedet vårt er lokalisert i EU. De kompetente dataene
  vernemyndighetene har foretatt en tilstrekkelighetsvurdering mht
  databeskyttelseslovene i hvert av EU-landene.
  5.3 Du godtar at personopplysninger som du sender inn for publisering gjennom
  nettsiden eller tjenestene våre kan være tilgjengelige, via internett, over hele verden.
  Vi kan ikke forhindre bruk (eller misbruk) av slike personopplysninger av andre.
 6. Oppbevaring og sletting av personopplysninger
  6.1
   Denne seksjon 6 beskriver våre retningslinjer og prosedyrer for dataoppbevaring, som er
  designet for å bidra til å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser i forhold
  til oppbevaring og sletting av personopplysninger.
  6.2 Personopplysninger som vi behandler til ethvert formål eller formål skal ikke oppbevares
  lenger enn det som er nødvendig for det eller de formålene.
  6.3 Vi beholder dine personlige data som følger:
  (A) kontaktdata vil bli oppbevart i minimum 1 år etter
  datoen for den siste kontakten mellom deg og oss, og for en
  maksimalt 3 år etter den datoen;
  (B) kontodata vil bli oppbevart i minimum 1 år etter
  datoen for lukking av den aktuelle kontoen, og for en maksimal periode
  3 år etter denne datoen;
  (C) transaksjonsdata vil bli oppbevart i minimum 1 år
  etter transaksjonsdatoen, og for en maksimal periode på 3
  år etter denne datoen;
  (D) kommunikasjonsdata vil bli oppbevart i minimum 1 år
  etter datoen for den aktuelle kommunikasjonen, og for en
  maksimalt 3 år etter den datoen; og
  (E) bruksdata vil bli oppbevart i 1 år etter innsamlingsdatoen.
  6.4 Uavhengig av de andre bestemmelsene i denne seksjon 6, kan vi beholde din
  personopplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en lov
  forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser
  eller vitale interesser til en annen fysisk person.
 7. Dine rettigheter
  7.1
   I denne seksjon 7 har vi listet opp rettighetene du har under data
  beskyttelsesloven.
  7.2 Dine hovedrettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:
  (A) rett til tilgang – du kan be om kopier av dine personopplysninger;
  (B) rett til retting – du kan be oss om å rette feil
  personopplysninger og for å fullføre ufullstendige personopplysninger;
  (C) rett til sletting – du kan be oss om å slette dine personopplysninger;
  (D) retten til å begrense behandlingen – du kan be oss om å begrense
  behandling av dine personopplysninger;
  (E) rett til å protestere mot behandling – du kan protestere mot behandlingen
  av dine personlige data;
  (F) rett til dataportabilitet – du kan be om at vi overfører din
  personopplysninger til en annen organisasjon eller til deg;
  (G) rett til å klage til en tilsynsmyndighet – det kan du
  klage på vår behandling av dine personopplysninger; og
  (H) rett til å trekke tilbake samtykke – i den grad det rettslige grunnlaget for
  vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, du kan trekke det tilbake
  samtykke.
  7.3 Disse rettighetene er underlagt visse begrensninger og unntak. Du kan lære
  mer om rettighetene til registrerte ved å besøke
  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelinesrecommendations-best-practices_en and https://ico.org.uk/fororganisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protectionregulation-gdpr/individual-rights/.
  7.4 Du kan utøve alle dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger ved
  skriftlig varsel til oss ved å bruke kontaktdetaljene angitt nedenfor.
 8. Om cookies
  8.1
   En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som
  sendes av en nettserver til en nettleser og lagres av nettleseren. De
  identifikator sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en
  siden fra serveren.
  8.2 Informasjonskapsler kan enten være "vedvarende" informasjonskapsler eller "session" informasjonskapsler: en vedvarende
  informasjonskapselen vil bli lagret av en nettleser og vil forbli gyldig til den er satt
  utløpsdato, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen; en økt
  informasjonskapsel, på den annen side, vil utløpe ved slutten av brukerøkten, når
  nettleseren er lukket.
  8.3 Informasjonskapsler kan ikke inneholde informasjon som personlig identifiserer en bruker, men
  personopplysninger som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen
  lagret i og hentet fra informasjonskapsler.
 9. Cookies som vi bruker
  9.1
   Vi bruker informasjonskapsler til følgende formål:
  (A) autentisering og status – vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du
  besøk nettstedet vårt og mens du navigerer på nettstedet vårt, og for å hjelpe oss
  avgjøre om du er logget inn på nettstedet vårt;
  (B) handlekurv – vi bruker informasjonskapsler for å opprettholde statusen for handlen din
  handlekurv mens du navigerer på nettstedet vårt;
  (C) personalisering – vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om din
  preferanser og for å tilpasse nettstedet vårt for deg;
  (D) sikkerhet – vi bruker informasjonskapsler som en del av sikkerhetstiltakene som brukes
  for å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre uredelig bruk av pålogging
  legitimasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt;
  (E) annonsering – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å vise annonser som
  vil være relevant for deg;
  (F) analyse – vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og
  ytelsen til nettstedet og tjenestene våre; og
  (G) samtykke til informasjonskapsler – vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold
  til bruken av informasjonskapsler mer generelt.
 10. Cookies brukt av våre tjenesteleverandører
  10.1
   Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler og disse informasjonskapslene kan lagres på din
  datamaskin når du besøker nettstedet vårt.
  10.2 Vi bruker Google Analytics. Google Analytics samler inn informasjon om bruken
  av nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som samles inn brukes til
  lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Du kan finne ut mer om
  Googles bruk av informasjon ved å besøke
  https://www.google.com/policies/privacy/partners/ and you can review
  Googles personvernregler på https://policies.google.com/privacy.
 11. Administrere informasjonskapsler
  11.1
   De fleste nettlesere lar deg nekte å akseptere informasjonskapsler og slette informasjonskapsler.
  Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til
  versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og
  sletting av informasjonskapsler via disse lenkene:
  (A) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
  (B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protectionfirefox-desktop (Firefox);
  (C) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
  (D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
  (E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac (Safari); and
  (F) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy (Edge).
  11.2 Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange
  nettsteder.
  11.3 Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på vår
  nettside.
 12. Endringer
  12.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på
  vår nettside.
  12.2 Du bør sjekke denne siden av og til for å sikre at du er fornøyd med noen
  endringer i denne policyen.
  12.3 Vi kan varsle deg om betydelige endringer i denne policyen via e-post

Hva ser du etter?

Bli med vår mailingliste

Hold deg informert! Månedlige tips, spor og rabatt.

Din handlekurv